Duyurular

Tanım

Kepez ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören çocukların sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulanan projedir.

PROJENİN İSMİ
           KEPEZ BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ

PROJE ALANI       
    1.Aşaması: Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediye Başkanlığı ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri arasında işbirliği çerçevesinde toplantılar yapılacaktır.
2.Aşaması: Projenin tanıtımı ve kamuoyuna duyurulması Kepez Belediyesi tarafından yapılacaktır.
3.Aşaması: Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilkokul ve ortaokullarda proje ile ilgili duyuru ve tanıtım yapacaktır.
4.Aşaması: Projenin uygulanmasında bina ve gereken ihtiyaçlar Kepez Belediyesi tarafından sağlanacaktır.
5.Aşaması: Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde ayda bir kere yapılacak olan çocuk meclisine ve komisyon toplantılarına ulaşımı okullar sağlayacaktır.                                    

PROJE DAYANAĞI
Proje; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır

PROJE ÖZETİ
Kepez İlçesi’ndeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal çalışmadır. Çocukların demokratik ve medeni toplumdaki alacak oldukları yerleri şimdiden onlara göstermek ve geleceğe hazırlamaktır.

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ
Kepez ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunarak yapacakları bu teorik ve pratik çalışmayla geleceğe daha fazla güvenle bakmaları hedeflenmektedir.
Öğrenciler açısından:
Öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve nasıl idareci olunacağını öğrenmelerini sağlamak.
Toplum açısından:
Türk toplumuna daha demokratik ve daha anlayışlı bireyler yetiştirilecektir.         

MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Şu an yaşadığımız toplumdaki çocuklara sadece çocuk olarak bakılmaktadır. Sağlıklı toplum düşünce ve yaşayış açısından sağlıklı bireylerden oluşur. En büyük problem toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel ayrışmalar.
 

PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR

 • Öğrenciler
 • Öğretmenler
 • Okul Yöneticileri
 • Öğrenci Velileri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Kepez Belediyesi
 • Toplumun tüm katmanları

FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ
Yaş gurubu olarak 7–14 aralığının seçilme nedeni; toplumda daha çocuk yaşlarda gerekli sorumluluğu almalarını gördükleri yanlışlıkları ifade edebilmelerini ve ileride daha az hata yapan bir toplum olabilme potansiyelini yakalayabilmek için.

PROJEDE VARSA ORTAKLARIN VE DİĞER KURUMLARIN PROJEYE KATILIMI VE GÖREVLERİ
PROJE ORTAKLARININ KATILIMI VE GÖREVLERİ

Kepez Belediyesi

 • Meclis salonu görevi yapacak olan ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ`nin hazırlanması
 • Komisyon toplantılarının yapılacağı toplantı salonunun sağlanması
 • Kepez Belediyesi Çocuk Meclisinin kamuoyuna duyurulması
 • Koordinasyonun sağlanması

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 • Projenin okullara duyurulması
 • Çocuk Meclisine üye olacak çocukların listesinin oluşturulması
 • Danışma kurulunda görev alacak olan danışman ve rehber öğretmenleri sağlamak.

ORGANİZASYON KOMİTESİ
1.Çocuk Meclisinin sağlıklı bir şekilde yapılması için planlamasını yapar, uygular ve rapor eder.
2.Çocuk Meclisinin talimatını hazırlar ve okullara duyurur.
3.Organizasyonu sağlar.
4.Çocuk Meclisi sonuçlarını Kepez Kaymakamlığı’na, Kepez Belediyesi’ne ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne rapor eder.              

Yukarı