Duyurular

Çevre Sağlığı Komisyonu

KEPEZ BELEDİYESİ
 ÇOCUK MECLİSİ
ÇEVRE SAĞLIK KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ
1. BÖLÜM
AMAÇLAR: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Çevrenin sağlık üzerindeki tüm etkileri konusunda Çocuk Meclisi üyelerini bilinçlendirmek.
Madde 3 : Çevre temizliği ve sağlık konulu halka açık çalışmalar yaparak halkın bu çalışmalarla bilinçlenmesi sağlamak.
Madde 4 : Komisyon çalışmalarında üyelere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 5 : Komisyon, üye sayısının en az %50’sinin katılımı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 6 : Komisyon toplantısı başkanın çağrısıyla, yeterli üye çoğunluğu sağlandığında yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla olağan genel kurul toplantılarında çocuk meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 7 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.
Madde 8 : Komisyon rehber öğretmeni komisyonun toplantılarına gözlemci olarak katılır danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 9 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 10 : Bu yönetmeliği meclis başkanı yürütür.
2. BÖLÜM KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 11 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi iç tüzük hükümlerine göre Çocuk Meclisi üyelerden Çevre Sağlığı Komisyonunu seçen üyelerden oluşur.
Madde 12 :1. Dönem Çocuk Meclisi Çevre Sağlık Komisyonu Rehber Öğretmeni: MERVE ŞAHİN
Madde 13 : Çevre Sağlık Komisyonunu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına, Sözcülüğe üye seçilir.

3. BÖLÜM GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 14 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 15 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarını başkanlık eder.

Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 16 : Komisyon Başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
A- Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 17 : Alınan önergeleri Çocuk meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 18 : Yıllık plan ve aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:
Madde 19 :
A- Basın Yayın Komisyonu
B- Kültür Sanat Komisyonu
C- Spor Komisyonu
D- Barış kardeşlik komisyonu
E- Yardımlaşma Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu

I- Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.

  REHBER ÖĞRETMEN:HATİCE TUZAN
  BAŞKAN:MERVE ŞAHİN
S.NO ADI SOYADI  OKUL ADI 
1 ASENA AFACAN YILDIRIM BEYAZIT İ.O
2 AZRA EROĞLU ALAEDDİN KEYKUBAT O.O
3 EREN ERĞOL HALİL AKYÜZ İ.O
4 FEYZA GÜRCÜ YEDİKAYALAR İ.O
5 GİZEM UĞUR ŞEHİT İBRAHİM BARIŞ YURTSEVEN O.O
6 GÖKDENİZ YAVUZ AYŞE AHMET ATMACA İ.Ö
7 GÖZDE GÖKTÜRK PROF. İHSAN KOZ O.O
8 HALE HANDE BIÇAK YILDIRIM BEYAZIT O.O
9 HALİL YAĞIZ DÖĞER ŞEHİT İBRAHİM BARIŞ YURTSEVEN O.O
10 HİLAL NECİBE GÜRHAN FATMA PARILTI O.O
11 İLKER BERK BARDAKCI MİMAR SİNAN İ.O
12 MERVE COŞKUN KEPEZ İMAM HATİP O.O
13 MERVE ŞAHİN YENİ MAH. O.O
14 SAMET BOZKURT MİMAR SİNAN O.O
15 SEVİNÇ ONUR YILDIRIM BEYAZIT İ.O
16 SONER CAN PAMUK ASLANLAR O.O
17 SUDENAZ KARACA DURALİLER O.O
Yukarı