Duyurular

Yardımlaşma Komisyonu

Yardımlaşma


KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
YARDIMLAŞMA KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ
1. BÖLÜM
AMAÇLAR: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Çocuk meclisi üyeleri liderliğinde yardıma muhtaç olan Kepez’li çocuk ve ailelerini belirleyerek yardım almalarını sağlamak.
Madde 3 : Komisyon çalışmalarında üyelere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4 : Komisyon, üye sayısının en az %50sinin katılımı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendirir. ilk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 5 : Komisyon toplantısı başkanın çağrısıyla, yeterli üye çoğunluğu sağlandığında yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla olağan genel kurul toplantılarında çocuk meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 6 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.
Madde 7 : Komisyon rehber öğretmeni, komisyon toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 8 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 9 : Bu yönetmeliği meclis başkanı yürütür.
2.BÖLÜM- KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 10 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi iç tüzük hükümlerine göre Çocuk Meclisini oluşturan üyelerden arasından Yardımlaşma Komisyonunu seçen üyelerden oluşur.
Madde 11 : 1. Dönem Çocuk Meclisi Yardım Komisyonu Rehber Öğretmeni  RABİA ÇELİK
Madde 12 : Yardımlaşma Komisyonunu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak başkanlığa, başkan yardımcılığına, sözcülüğe üye seçimleri yapılır.
3. BÖLÜM- GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 13 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 14 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarını başkanlık eder.
Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 15 : Komisyon Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:
A- Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 16 : Alınan önergeleri Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 17 : Yıllık plan ve aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:
Madde 18 :
A- Basın yayın Komisyonu
B- Spor Komisyonu
C- Çevre sağlık komisyonu
D- Barış Kardeşlik komisyonu
E- Kültür Sanat Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu

K- Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.

  REHBER ÖĞRETMEN:RABİA ÇELİK
  BAŞKAN :MUZAFFER AĞCABUĞA
  AD SOYAD OKUL
1 ALİYE İZEM SALMAN ERSOY O.O
2 AZİZ CAN PARLAMIŞ F.HALUK SARAÇOĞLU
3 BUKET DURSUN GÖKSU İ.Ö
4 FAHRİ CAN TOKDEMİR GÜLGÜN NİHAT
5 DİLARA TRAŞ KÜTÜKÇÜ İ.Ö
6 DİLEK  ÇETİN GÜLVEREN İ.Ö
7 ELİF NAZ DUMAN KÜTÜKÇÜ İ.Ö
8 F.KADER SAĞ HABİBLER O.O
9 FATMA NUR BOZKURT G..ŞADİ ÇETİNKAYA İ.Ö
10 HASAN POLAT KARA VARSAK İ.Ö
11 İSMET EFEKAN AKBIYIK YEDİKUYULAR İ.Ö
12 M.CAN OĞUZ ÜNSAL İ.Ö
13 MUSTAFA ŞAHİN F.HALUK SARAÇOĞLU
14 MUZAFFER AĞCABUĞA KEPEZ O.O
15 Ö.FARUK ADLI KIZILLI İ.Ö
16 RAMAZAN" ÖZTEN F.HALUK SARAÇOĞLU
17 TOLGA DENİZ ERTAŞ ERSOY O.O
18 DİLEK İNCELER GÜLVEREN O.O

 

Yukarı