Duyurular

Basın ve Yayın Komisyonu

KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
BASIN YAYIN KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ

1. BÖLÜM
AMAÇLAR: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç Tüzüğü’nde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere, hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Çocuk Meclisi’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin, görsel basın organları aracılığı ile Kepezli çocuklara ulaşmasını sağlamak.
Madde 3 : Çocuk Meclisi üyeleri ile gazete, dergi ve broşür çıkartılarak, ilgili yerlere ulaştırılması sağlamak.
Madde 4 : Komisyon çalışmalarında, üyelere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 5 : Komisyon, üye sayısının en az %50’sinin katılımı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendirir.  İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 6 : Komisyon toplantısı, Başkanın çağrısıyla, yeterli üye çoğunluğu sağlandığında yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla, olağan genel kurul toplantılarında Çocuk Meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu İKİ oy sayılır.
Madde 7 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.
Madde 8 : Komisyon rehber öğretmeni, komisyonun toplantılarına gözlemci olarak katılır; danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 9 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 10 : Bu Yönetmeliği Meclis Başkanı yürütür.

2. BÖLÜM
KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 11 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç Tüzük hükümlerine göre, Çocuk Meclisi üyelerinden Basın Yayın Komisyonunu seçen üyelerden oluşur.
Madde 12 : 1. Dönem Çocuk Meclisi Basın Yayın Komisyonu Rehber Öğretmeni GÜLPERİ OKTAY ve ŞERİFE MERCAN
Madde 13 : Basın Yayın Komisyonu’nu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak
Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına, Sözcülüğe üye seçerler.
3. BÖLÜM
GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 14 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 15 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır; üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında, komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarını başkanlık eder.
Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 16 : Komisyon Başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
A- Komisyon Başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 17 : Alınan önergeleri, Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 18 : Yıllık plan ve Aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:
Madde 19 :
A- Spor Komisyonu
B- Kültür Sanat Komisyonu
C- Çevre Sağlık komisyonu
D- Barış - Kardeşlik komisyonu
E- Yardımlaşma Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu
I-Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.

  REHBER ÖĞRETMEN:GÜLPERİ OKTAY
  REHBER ÖĞRETMEN:ŞERİFE MERCAN
  BAŞKAN :SİMGE DEMİR
  AD SOYAD OKUL
1 AYŞEGÜL GÜNAY ŞERİFE TUFAN O.O
2 BUĞRA ATEŞ KÜLTÜR İ.Ö
3 BUĞRA DİKMEN ARSLANLAR İ.Ö
4 DENİZ  KÜPÇÜ AKEV KOLLEJİ
5 EMRE SALMAN EMKEVLER O.O
6 ESRA AKÇAY DEMİRGÜL O.O
7 EZGİ ŞAHİN A.ESEN İ.Ö
8 FIRAT  ERÇİN Ş.J. ER SERHAT GENÇ O.O
9 FIRAT  KEPEK A. ATMACA O.O
10 M.ALİ AKSOY A.LEMAN BAYDAR O.O
11 MİRA DOĞANAY N.GÜNEY İ.H.L
12 NAZNİYE ERDOĞAN ECZACILAR İ.Ö.
13 RÜMEYSA KAPAR VARSAK İ.H.L
14 SELEN  ŞEKER T.REİS O.O
15 SERAP EYLÜL CEVHER V.KARŞIYAKA İ.Ö.
16 SİMGE DEMİR VARSAK O.O
17 ŞEYMA  ÖZEL ABDÜLKADİR ÖZKAN O.O
18 FİLİZ DİMEZ EMEKEVLER O.O

 

Yukarı