Duyurular

Kültür ve Sanat Komisyonu

Kültür Sanat

KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ

1. BÖLÜM
AMAÇLAR : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç Tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleyerek çocuk meclisi üyeleri liderliğinde Kepezli çocukların bu faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamak.
Madde 3 : Komisyon çalışmalarında üyelere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4 : Komisyon. Üye sayısının en az %50’sinin katılımı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendir. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 5 : Komisyon toplantısı başkanın çağrısıyla yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla olağan genel kurul toplantılarında çocuk meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 6 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.                   Madde 7 : Komisyon rehber öğretmeni komisyonun toplantılarına gözlemci olarak katılır danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 8 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 9 : Bu yönetmeliği meclis başkanı yürütür.
2.BÖLÜM- KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 10 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi iç tüzük hükümlerine göre Çocuk Meclisi üyelerinden Kültür Sanat Komisyonunu seçen üyelerden oluşur.
Madde 11 : 1. Dönem Çocuk Meclisi Kültür Sanat Komisyonu Rehber Öğretmeni KAMİLE ŞAHİN ve EROL KARAHAN
Madde 12 : Kültür Sanat Komisyonunu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak
Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına, Sözcülüğe üye seçimini yaparlar.
3. BÖLÜM GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 13 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 14 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarını başkanlık eder.
Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 15 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 16 : Alınan önergeleri Çocuk meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 17 : Yıllık plan ve aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:
Madde 18 :
A- Basın yayın Komisyonu
B- Spor Komisyonu
C- Çevre sağlık komisyonu
D- Barış kardeşlik komisyonu
E- Yardımlaşma Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu

I-Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.

  1.REHBER ÖĞRETMEN :EROL KARAHAN
  2.REHBER ÖĞRETMEN:KAMİLE ŞAHİN
  BAŞKAN:AYŞE DURE
  AD SOYAD OKUL
1 AYŞE BEYZA ALTINDAL BAŞKÖY İ.Ö
2 AYŞE BEYZA DURE ALİRIZA ALTINTAŞ İ.Ö
3 BÜŞRA MEYİLLİ GÖÇERLER O.O
4 EREN AKTÜRK  ÜNSAL İ.Ö
5 ESAT SANLAV ECZACILAR O.O
6 FADİME DİLEK İ.DOĞANER İ.Ö
7 HASAN  VEZİROĞLU M.ADIYAMAN O.O
8 ESRA  DUMAN H.AVNİ ÇÖLLÜ İ.Ö
9 KÜBRA ARI V.ALTIAYAK O.O
10 M.SALİH BİLDİK. Ş.J. ER SERHAT GENÇ İ.Ö
11 NİSA NUR CANDAN İ.DOĞANER İ.Ö
12 OZAN AKGÜL BARAJ O.O
13 PINAR  ŞAHİNER GÖÇERLER İ.Ö
14 RUKİYE ELMAS BAŞKÖY İ.Ö
15 SÜMEYYE HİLAL KIRMIZI G.SADİ ÇETİNKAYA İ.Ö
16 ŞEYDA TÜRKOĞLU ÜNSAL O.O
17 UĞUR YAVUZ KARA ÜNSAL O.O
Yukarı