Duyurular

Eğitim Komisyonu

Eğitim

KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
EĞİTİM KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ

1. BÖLÜM
AMAÇLAR: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek buna alıştırmak ve sosyal alanda gelişimlerine katkıda bulunmak bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Eğitimin gelişime katkısı araştırılıp kaliteli ve sağlıklı eğitimin yaygınlaştırılmasının yolları araştırılıp Çocuk Meclisi üyelerini bu konuda bilgilendirmek.
Madde 3 : Eğitim Komisyonu faaliyetleri kapsamında, eğitimle ilgili mevcut sorunların tespit edilerek, bu sorunların çözümüne yönelik projeler üreterek bu çalışmaları Çocuk Meclisi gündemine taşımak.
Madde 4: Komisyon çalışmalarında üyelere işbirliği ve dayanışma alışkanlığı kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 5 : Komisyon, üye sayısının en az %50’sinin katılı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 6 : Komisyon toplantısı başkanın çağrısıyla, yeterli üye çoğunluğu sağlandığında yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla olağan genel kurul toplantılarında çocuk meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 7 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.
Madde 8 : Komisyon rehber öğretmeni komisyonun toplantılarına gözlemci olarak katılır danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 9 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 10 : Bu yönetmeliği meclis başkanı yürütür.
2.BÖLÜM- KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 11 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi iç tüzük hükümlerine göre Çocuk Meclisi üyelerinden Eğitim Komisyonunu seçen üyelerden oluşur.
Madde 12 : 1. Dönem Çocuk Meclisi Eğitim Komisyonu Rehber Öğretmeni SONER ÜNSAL
Madde 13 : Eğitim Komisyonunu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak
Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına, Sözcülüğe üyeler seçilir.
3. BÖLÜM GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 14 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 15 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 16 : Komisyon Başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
A- Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 17 : Alınan önergeleri Çocuk meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 18 : Yıllık plan ve aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:
Madde 19 :
A- Basın Yayın Komisyonu
B- Kültür Sanat Komisyonu
C- Spor Komisyonu
D- Barış kardeşlik komisyonu
E- Yardımlaşma Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu

I-Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.
YÖNETİM KURULU
EMİNE KIZILKAYA                                                             UĞUR ABDULLAH İNCE Başkan                                                                               Başkan Yrd

 


CANSU MUTLU                                                                                                    AYŞENUR AKTAŞ          Sözcü                                                                                          Sözcü
Uygundur
…./…../……..
……………….
 Çocuk Meclisi Başkanı

REHBER ÖĞRETMEN:SONER ÜNSAL
 BAŞKAN :EMİNE KIZILKAYA
S.NO ADI SOYADI  OKUL ADI 
1 AYŞENUR AKTAŞ VARSAK ALTIAYAK İ.O
2 BATUHAN İLUK PERİHAN ESAT ARAL İ.O
3 DİLARA ECEM ESEN CENGİZ TOPEL O.O
4 DUYGU YILDIRIM ODABAŞI SEVİNÇ FAHRİ AYDIN O.O
5 DÜRDANE AVCI KIZILLI O:O
6 CANSU MUTLU MUSTAFA ADIYAMAN O.O
7 EMİNE KIZILKAYA ALTINOVA O.O
8 FATMA TUTU ŞERİFE TUFAN İ.O
9 KEVSER ÖZLEM TAYLI FATMA PARILTI İ.O
10 MERT BARDAKCI CENGİZ TOPEL İ.O
11 MERVE YILMAZ AHMET LEMAN BAYDAR İ.O
12 NAZAR DERBAŞ ODABAŞI SEVİNÇ FAHRİ AYDIN İ.O
13 ÖZGE ÇABUK İRENOĞULLARI O.O
14 UĞUR İNCE GÜLGÜN NİHAT O.O
15 SENA ÜMMÜŞEN ÖZDEMİR İRENOĞULLARI İ.O
16 ŞÜKRİYE BİÇEN ALTINOVA İ.O
17 TAHSİN TOPUZ PERİHAN ESAT ARAL İ.O
18 ZEYNEP RANA KORKMAZ VARSAK ŞELALE O.O

 

Yukarı