Duyurular

Çocuk Hakları Komisyonu

KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ
1. BÖLÜM
AMAÇLAR: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek buna alıştırmak ve sosyal alanda gelişimlerine katkıda bulunmak bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Çocuk Haklarıyla ilgili yaşanan problemlere dikkat çekmek ve Çocuk Meclisi üyelerinin bu hususta bilgilenmeleri sağlamak.
Madde 3 : Çocuk Haklarıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarına öncülük etmek Çocuk hakları ihlallerini gündeme getirerek bu ihlallerin önüne geçebilmek için uygulanabilecek projeleri araştırıp bu projeleri Çocuk Meclisi gündemine taşımak. .
Madde 4: Komisyon çalışmalarında üyelere işbirliği ve dayanışma alışkanlığı kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 5 : Komisyon üye sayısının en az %50’sinin katılımı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 6 : Komisyon toplantısı başkanın çağrısıyla, yeterli üye çoğunluğu sağlandığında yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla olağan genel kurul toplantılarında çocuk meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 7 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.
Madde 8 : Komisyon rehber öğretmeni komisyonun toplantılarına gözlemci olarak katılır danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 9 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 10 : Bu yönetmeliği meclis başkanı yürütür.
2 . BÖLÜM- KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 11 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi iç tüzük hükümlerine göre Çocuk Meclisi üyeleri  arasından Çocuk Hakları Komisyonunu seçen üyelerden oluşur.
Madde 12 : 1. Dönem Çocuk Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu Rehber Öğretmeni  DURMUŞ SAVAŞÇI ve SELMA ALICI
Madde 13 : Çocuk Hakları Komisyonunu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına, Sözcülüğe, üyeler seçilir.
3. BÖLÜM - GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 14 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 15 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarını başkanlık eder.
Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 16 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 17 : Alınan önergeleri Çocuk meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 18 : Yıllık plan ve aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:

Madde 19 :
A- Basın yayın Komisyonu
B- Kültür Sanat Komisyonu
C- Spor Komisyonu
D- Barış kardeşlik komisyonu
E- Yardımlaşma Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu
I- Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.

  REHBER ÖĞRETMEN:DURMUŞ SAVAŞÇI
  BAŞKAN:DOĞUKAN DURAN
S.NO ADI SOYADI  OKUL ADI 
1 AİZİREK TRUSHEVA MARAŞAL F. ÇAKMAK O.O
2 AYŞE ERTUĞRUL HÜSEYİN AK O.O
3 Başak  ÇANAKTEPE İSMAİL ÜLTEMİR İ.O
4 DOĞUKAN DURAN HÜSEYİN AK O.O
5 ESRA NUR KIZILARSLAN ÜNSAL İ.O
6 ESRA TUĞÇE KAN BEŞKONAK O.O
7 FERİDE BAŞAK 100. YIL O.O
8 HARUN GÜNAY YILDIRIM BEYAZIT O.O
9 HARUN AY YILDIRIM BEYAZIT O.O
10 HATİCE GÜNGÖR SEFA AKIN O.O
11 MEHMET BAŞ KÜLTÜR İ.O
12 NİDA NUR POLAT BARAJ İ.O
13 NİSA YALÇIN F.HALUK SARAÇOĞLU O.O
14 OKAN OLĞAR MARAŞAL F. ÇAKMAK O.O
15 SADİFE TOSUN YILDIRIM BEYAZIT O.O
16 SULTAN KAYA MARAŞAL F. ÇAKMAK O.O
17 TUĞBA TOPUZ ÜNSAL İ.O
18 ÜMİT ÇELİK 100. YIL İ.O

 

Yukarı