Duyurular

Barış ve Kardeşlik Komisyonu

KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
BARIŞ VE KARDEŞLİK KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ
1. BÖLÜM
AMAÇLAR: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Çocuk meclisi üyeleri liderliğinde dünyada ve ülkemizde yaşayan tüm çocuk ve insanlar için savaştan uzak, barış ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak adına çalışmalarda bulunmak, organizasyonlar yapmak.
Madde 3 : Komisyon çalışmalarında üyelere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4 : Komisyon, üye sayısının en az %50’sinin katılımı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendirir.  İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 5 : Komisyon toplantısı başkanın çağrısıyla, yeterli üye çoğunluğu sağlandığında yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla olağan genel kurul toplantılarında çocuk meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 6 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.
Madde 7 : Komisyon rehber öğretmeni, komisyon toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 8 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 9 : Bu yönetmeliği meclis başkanı yürütür.
2.BÖLÜM
KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 10 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi iç tüzük hükümlerine göre Çocuk Meclisi üyelerinden Barış Kardeşlik Komisyonunu seçen üyeden oluşur.
Madde 11 : 2. Dönem Çocuk Meclisi Barış Kardeşlik Komisyonu Rehber Öğretmeni ÖZGÜR DEMİRER
Madde 12 : Barış ve Kardeşlik Komisyonunu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak Başkanlığa, Başkan Yardımcılığı’na, Sözcülüğe üye seçimi yapılır.
3. BÖLÜM
GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 13 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 14 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 15 : Komisyon Başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
A- Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 16 : Alınan önergeleri Çocuk meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 17 : Yıllık plan ve aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:
Madde 18 :
A- Basın yayın Komisyonu
B- Spor Komisyonu
C- Çevre sağlık komisyonu
D- Yardımlaşma Komisyonu
E- Kültür Sanat Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu

I-Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.

  REHBER ÖĞRETMEN:ÖZGÜR DEMİRER
  BAŞKAN :BARIŞ AĞIRMAN
S.NO ADI SOYADI  OKUL ADI 
1 HACI AĞIRMAN ŞAHİNEVLER O.O
2 BARIŞ AĞIRMAN ŞAHİNEVLER O.O
3 BEKİR İRİ GÖKSU O.O
4 BERKAY  ÇERİ P.İHSAN KOZ O.O
5 BEYZA ŞAHİN İ.HAKKI KAYA İ.Ö
6 EBRUGÜL BAYAN KİRİŞÇİLER İ.Ö
7 ELİF İLKEM  YASİN Ş.KAHRAMAN ÇELİKBAŞ O.O
8 ENES DUMAN 100.YIL O.O
9 ESMA YILMAZ ŞAHİNEVLER O.O
10 GAMZE GÜÇLÜ İSMAİL İLTEMİR İ.O
11 GÜLŞEN AYDOĞDU V.SAKARYA İ.Ö
12 KAZIM KAYA ÖZBEY ŞAHİNEVLER O.O
13 EMİNE AKDEMİR A.RUHİ SUNAR İ.Ö
14 MAZLUM YILDIZ ŞAHİNEVLER O.O
15 NECİP  ÇETİN M.K.DEDEMAN İ.Ö
16 SAMET  SEZER ŞAHİNEVLER O.O
17 ŞİDAN AKYILDIZ H.AKYÜZ O.O
18 ŞİLAN  YILDIZ İ.HAKKI KAYA İ.Ö
Yukarı