Duyurular

Spor Komisyonu

Spor

KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
SPOR KOMİSYONU İÇ YÖNETMELİĞİ
1. BÖLÜM
AMAÇLAR: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi İç tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,
Madde 1 : Üyelere hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 2 : Sporun önemini tüm üyelere kavratmak ve sportif faaliyetlere Kepezli çocukların katılımını arttırmak.
Madde 3 : Komisyon çalışmalarında üyelere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4 : Komisyon, üye sayısının nen az %50’sinin katılımı ile toplantı yapar, çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar ve Çocuk Meclisine sunar.
Madde 5 : Komisyon toplantısı başkanın çağrısıyla, yeterli üye çoğunluğu sağlandığında yapılır. Önergeler tartışılır ve çoğunluğun onayıyla olağan genel kurul toplantılarında çocuk meclisi üyelerinin oylarına bırakılır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 6 : Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meçlisi çalışma planında belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte toplanarak çalışmalarına devam eder.                      Madde 7 : Komisyon rehber öğretmeni komisyonun toplantılarına gözlemci olarak katılır danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 8 : Komisyonun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 9 : Bu yönetmeliği meclis başkanı yürütür.
2.BÖLÜM
KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 10 : Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi iç tüzük hükümlerine göre Çocuk Meclisi üyelerinden Spor Komisyonunu seçen üyelerden  oluşur.
Madde 11 : 1. Dönem Çocuk Meclisi Spor Komisyonu Rehber Öğretmeni: Zeki ERBİLGİN
Madde 12 : Spor Komisyonunu seçen üyeler kendi aralarında oylama yaparak
Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına, Sözcü üye seçimi yapılır.
3. BÖLÜM
GÖREVLER
Komisyon Başkanının Görevleri:
Madde 13 : Komisyon çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 14 : Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
A- Komisyonla ilgili bütün dilekleri alır üyeleri kol toplantısına çağırır.
B- Diğer komisyonlarla iş birliği yapar.
C- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini komisyon üyelerine iletir.
D- Komisyon çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E- Çocuk Meclisi olağan genel kurul toplantısında komisyonla ilgili eleştirileri cevaplandırır.
F- Komisyon ile ilgili yönetim kurulu toplantılarını başkanlık eder.
Komisyon Başkan Yardımcısının Görevi:
Madde 15 : Komisyon Başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
A- Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
B- Başkanın komisyon ile ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
C- Komisyon ile ilgili belgeleri dosyalar ve düzenler.
Sözcünün Görevleri:
Madde 16 : Alınan önergeleri Çocuk meclisi olağan genel kurul toplantısında aktarır.
Komisyon Çalışma Alanı:
Madde 17 : Yıllık plan ve aylık planda belirtilmiştir.
Komisyonun İşbirliği yapacağı Diğer Komisyon ve Kurumlar:
Madde 18 :
A- Basın yayın Komisyonu
B- Kültür Sanat Komisyonu
C- Çevre sağlık komisyonu
D- Barış kardeşlik komisyonu
E- Yardımlaşma Komisyonu
F- Çocuk Hakları Komisyonu
G- Eğitim Komisyonu

I -Yıllık ve aylık planda belirtilen kurumlar.

  REHBER ÖĞRETMEN:ZEKİ ERBİLGİN
  BAŞKAN :ELİF CAN DOĞRUYOL
  AD SOYAD OKUL
1 A.ENES TASLAK MOBİL İ.Ö
2 ALPEREN  KAYA M.K.DEDEMAN İ.Ö
3 AYTEKİN BAĞCI M.K.DEDEMAN İ.Ö
4 BUSE TUANA KÖSE SFA AKIN İ.Ö
5 ELİFCAN  DOĞRUYOL A.COŞKUN BULUT O.O
6 EMRE TÜRK  MOBİL İ.Ö
7 EMRUKLLAH  KÖROĞLU A.COŞKUN BULUT O.O
8 M.ALİ ŞAHİN GAZİLER İ.Ö
9 MEHMET EROL MOBİL İ.Ö
10 MUSA DOĞAN DURALİLER İ.Ö
11 OĞULCAN BAYRAM AKEV KOLLEJİ
12 SILA TİRYAKİ BEŞKONAK İ.Ö.
13 SÜPHAN ÇİFTÇİ KEPEZ İŞİTME ENGELLİLER
14 TANER YILDIRIM V.ŞEİLALE İ.Ö
15 YAĞIZ YILDIZ V.SAKAKRYA O.O
16 YUSUF DEMİRKOL T.REİS İ.Ö
17 ZELİHA KOZAN M.K.DEDEMAN İ.Ö

 

Yukarı